Uslovi korišćenja i prodaje

Ovi uslovi korišćenja i prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana doo Krugher i Brent, pivara Ritiševo sa sedištem u ul. Petru Albu 20, Ritiševo (u daljem tekstu Trgovac) putem internet stranice www.krugheribrent.rs Korisnici internet stranice mogu biti samo punoletna lica. Slanjem porudžbine korisnik postaje Kupac

PODACI O TRGOVCU

Trgovinu putem internet stranice www.krugheribrent.rs obavlja DOO Krugher i Brent,pivara Ritiševo sa sedištem u Ritiševu, ul. Petru Albu 20 PIB 100910800; mb.08235414, e-mail office@krugheribrent.rs   Telefon 013827047

INTELEKTUALNA SVOJINA

Sav sadržaj koji se nalazi na https://www.krugheribrent.rs  predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca i vlasnika web sajta (slike, tekstovi i drugo) ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za korišćenje.

Zabranjena je svaka upotreba bilo kog dela i sadržaja ovog sajta u komercijalne ili druge svrhe bez izričite prethodne saglasnosti u pisanoj formi izdate od vlasnika vebsajta.

Neovlašćeno korišćenje,smatraće se povredom autorskih prava Vlasnika vebsajta i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

CENE

Cene za proizvode su izražene u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost u iznosu od 20 %.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Uslovi kupovine

-Minimalna porudžbina je 10 flaša po izboru, za dostavu preko kurirske službe
(Broj poručenih flaša mora biti deljiv sa 10)

-Minimalna porudžbina je 20 flaša po izboru za besplatnu dostavu
(Broj poručenih flaša mora biti deljiv sa 20)

POSTUPAK KUPOVINE

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta www.krugheribrent.rs/online-prodaja/ se može izvršiti odabirom načina dostave i popunjavanjem određenih obrazaca  koji se nalazi na sajtu. Kupac unosi tražene podatke (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, e-mail) koji će se čuvati u skladu sa zakonom i politikom privatnosti Trgovca.

Slanjem porudžbine Kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i Kupca.

Ugovor je na srpskom jeziku.

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje obrada porudžbine i kupac dobija potvrdu.  na e-mail adresu koju je naveo

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati Kupca bez odlaganja.

Ovaj vid trgovine predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Uslovi dostave

BESPLATNA dostava se obavlja na teritoriji gradova i opština :
Vršac,Alibunar, Pančevo, Kovačica, Beograd, Zrenjanin i Novi Sad.

Dostava na teritoriji Beograda je utorkom i petkom,
na teritoriji Kovačice,Zrenjanina i Novog Sada četvrtkom.
Na teritoriji Vršca dostava je moguća svakim danom

Ukoliko dodje do promene rasporeda, kupac će biti blagovremeno obavešten

Na teritoriji cele Srbije, dostava se obavlja preko kurirske službe BEX ,a troškove prema cenovniku BEX službe snosi kupac  cenovnik

U potvrdi porudžbine će biti iskazana i cena dostave, tako da Kupac ima uvid u sve troškove

Težina kutije od 10 flaša je do 10kg

Težina kutije od 20 flaša je do 20 kg

Preuzimanje pošiljke
Kuriri BEX kurirske službe (eksterna firma koja vrši dostavu robe za nas), pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 08:00-16:00h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite, pozivom na broj 013827047 ili putem email-a office@krugheribrent.rs 

Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontaktiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.

Način plaćanja

Trenutno je moguće samo
1 Plaćanje pouzećem
Račun će Kupcu biti dostavljen prilikom isporuke porudžbine

Politika privatnosti

Krugher i Brent pivara  je posvećena zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Krugher i Brent pivara sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

Krugher i Brent pivara može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona,e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije koje mogu biti zahtevane u skladu sa promenama koje su naznačene na sajtu.

 Krugher i Brent pivara koristi sakupljene informacije prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune.

Krugher i Brent pivara  će možda povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste.

Krugher i Brent pivara ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima, osim Vaših podataka potrebnih za dostavu brzom poštom. Krugher i Brent pivara može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o   razvoju našeg biznisa. U ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost. 

Krugher i Brent pivara može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.

Krugher i Brent pivara garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovanim transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika na Krugher i Brent pivara  formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom  Krugher i Brent pivare . Odlukom da kompaniji Krugher i Brent pivara obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. Krugher i Brent pivara zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu  https://www.krugheribrent.rs

Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Krugher i Brent pivare nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Maloletna lica ne mogu koristiti sajt   https://www.krugheribrent.rs

NAPOMENA:

Povodom narudžbine,klikom na dugme NARUČI, saglasni ste sa uslovima korišćenja i prodaje

REKLAMACIJE

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG NA DALJINU

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača(Sl.gl.RS br.62/2014) obrazac izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu  office@krugheribrent.rs ili na adresu firme

Krugher i Brent doo
Petru Albu 20
26331 Ritiševo
013827047

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik. Dakle, prvi dan roka je dan nakon što je potrošač primio robu

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod.

Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora

Proizvodi moraju biti neoštećeni, nekorišćeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac-izjava o odustanku od ugovora.

Potrošač može u roku od 14 danaod dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju je od tih radnji potrošač prvo preduzeo.

Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje novca ili zamenu za drugi proizvod ukoliko utvrdi da roba nije vraćena u stanju u kome je isporučena a usled potrošačevog neadekvatnog rukovanja istom.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Direktne troškove vraćanja robe snosi potrošač, izuzev u slučajevima kada potrošač od trgovca dobije neispravan ili pogrešan proizvod. Podaci koje potrošač unosi u obrazac o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, služe isključivo u svrhe evidentiranja izmena u prometu robe i kompanija doo Krugher i Brent pivara  ih neće koristiti u druge svrhe. Ukoliko se potrošač odluči da kupljeni proizvod zameni za drugi proizvod, ovo pravo može ostvariti u skladu sa uslovima kupovine istaknutim na sajtu https://www.krugheribrent.rs 

Potrošač ima pravo odustajanja od ugovora pre slanja pošiljke, ali se mora prvo informisati  telefonom da li je pošiljka već poslata.

Obrazac izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde

ZAVRŠNE ODREDBE

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta https://www.krugheribrent.rs/online-prodavnica/  koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem,a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će se rešiti pred nadležnim sudom u Vršcu.

Trgovac zadržava pravo da ove uslove korišćenja i prodaje menja bez predhodne najave, uz objavu na sajtu https://www.krugheribrent.rs